Orchidee keurmerken

Certificering

Van Geel Orchideeën mag zich sinds 2009 volledig geaccepteerde Fair Flowers Fair Plants (FFP) deelnemer noemen. Om als FFP kweker te mogen leveren hebben wij twee certificaten moeten behalen namelijk: MPS Socially qualified en MPS A, hieronder wordt over deze certificaten een toelichting gegeven. Eerst zal er een korte uitleg van FFP worden gegeven. (ons Fair Flowers Fair Plants nr. is 802450)
 

Fair Flowers Fair Plants

FFP is een nog jong, maar inmiddels gevestigd initiatief, om de productie en afzet van duurzaam geteelde bloemen en planten te stimuleren. Duurzaam geteelde bloemen en planten zijn geteeld met respect voor mens en milieu.
FFP producten worden herkenbaar aan de consument gepresenteerd met het FFP consumentenlabel. Dit FFP label geeft de consument - dankzij de traceerbaarheid - de zekerheid dat de producten die hij heeft gekocht zijn gekweekt op een wijze die het milieu minimaal belast en die goede sociale omstandigheden op het bedrijf garandeert.
Het initiatief om te komen tot een wereldwijde sociale en milieustandaard voor bloemen en planten is ontstaan in samenspraak tussen een groot aantal partijen. Vele internationale belangenvertegenwoordigers, zoals organisaties voor producenten en handelaren in de bloemen- en plantenindustrie, mensenrechten- en milieuorganisaties en vakbonden speelden een belangrijke rol bij de oprichting en zijn nog steeds actief betrokken bij de uitvoering en ontwikkeling van het programma van Fair Flowers Fair Plants. Lees hier meer over Fair Flowers Fair Plants
 

MPS-ABC: Het certificaat voor milieu

MPS-ABC:het certificaat voor milieu MPS-ABC is het certificaat waarmee onze milieuprestaties worden beoordeeld. Wij hebben hiermee een grote stap op weg naar een duurzame bedrijfsvoering gezet. MPS-ABC is echter meer dan een certificatieschema met eisen, het geeft ook een waarde-oordeel over het bedrijf. MPS-ABC is opgebouwd uit verschillende niveau's, te weten: MPS-A, MPS-B en MPS-C. MPS-A staat voor het meest milieuvriendelijk. Van Geel Orchideeën heeft in 2009 dit A certificaat weten te behalen.


MPS-SQ: Het certificaat voor sociale arbeidsomstandigheden

MPS Socially Qualified (SQ) is een certificaat waarmee telers kunnen laten zien dat hun producten onder goede arbeidsomstandigheden zijn geteeld. MPS-SQ omvat eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en arbeidsvoorwaarden. MPS-SQ is gebaseerd op de universele rechten van de mens, de gedragscodes (Codes of Conduct) van vertegenwoordigende lokale organisaties en de internationale afspraken van ILO (International Labour Organization). Het Nederlandse Bloemen Beraad (vertegenwoordigd door FNV Bondgenoten, Both Ends en Organisatie Latijns Amerika Activiteiten) is nauw betrokken geweest bij het implementeren van deze internationale gedragscodes (ICC) in MPS.
Om de legitimiteit te waarborgen van de sociale standaard waaraan de vakbonden en mensenrechtenorganisatie hun naam verbonden hebben, zijn er vertegenwoordigers van deze organisaties als waarnemer aanwezig bij de audits die op het bedrijf plaatsvinden.